AMMERUDGÅRDENE
Fra Vandring på Grorud - Groruddalen historielag

Nordre Ammerud gård er trolig ryddet mellom 1100 og 1300. Han som ryddet det flate stykket mellom Alnsjøen, Alna, Steinbruvann og Rødtvet het kanskje Ambi. Noen steder står det nevnt at mannen kan ha hett Ambre, og i middelalderen går gården under navnet Ambarud.
Da Svartedauen veltet innover landet i 1349-50 ble de fleste gårdene i Groruddalen lagt øde. Først 200 år seinere finner vi nye opplysninger om Ammerud gård. Da blir en del overtatt av Jens Gundersson som var borger i Oslo. Han overtok Nordre Ammerud av Mariakirken. I jordebøkene fra 1617 og utover oppføres begge Ammerudgårdene som kannikegods d.v.s. statseiendom. Oslobispen skriver i sine bøker at Søndre Ammerud gård skyldte 16 lass ved i 1649. Vi har altså flere Ammerudgårder. I dag finne vi bygningene til to av dem her på Ammerud. Det er Ammerud Nordre og Ammerud Mellom, også kalt Søndre. Disse har begge gårdsnummer 95, med henholdsvis bruksnummer 3 og l i folketellingen fra 1900. Gårdsnummer 93 bærer også navnet Ammerud med tilføyelsen Søndre, men ingen av bruksnumrene bærer dette navnet. Derimot heter bruksnummer 6, som lå mellom Flaengrenda og Flaenveien, Nedre Ammerud. Denne gården er nå helt borte. I de neste århundrene skifter disse gårdene eiere ganske ofte.
Etter hvert ble det tre Ammerudgårder, Nordre, Mellom også kalt Søndre og Nedre Ammerud.

Ammerud Nordres siste gårdbruker er Sigval Johannesen som overtok gården i 1921.
Foto: Wilse - Norsk Folkemuseum
Ammerud gård nordre - 2001

Ammerud gård - Nordre. Denne gården kom først på private hender i 1826. Gården ligger i dag mellom høyblokkene, Ammerud skole og Ammerudhjemmet. Gården har et helt intakt gardstun som består av mange hus. Her er melkebu, stabbur, vedskjul, drengestue, smie, låve med fjøs og stall samt våningshus. Den ligger som en liten oase midt mellom all betongen. Gården er i privat eie. De fire lamellblokkene som i alt rommer 865 leiligheter, fikk OBOS reist her i 1966/67. For å skille dem fra hverandre, har de noen Picasso inspirerte figurer på tverrveggen. Billedhogger Knut Steen har laget disse bildene. Klemt innimellom dem ligger Ammerud gård. Mellom.
Ammerud Gård mellom.
Sigurd Sæby var den siste gårdbrukeren på mellom. Bildet er fra først på 1900-tallet
Foto: Wilse - Norsk Folkemuseum
Ammerud gård mellom - 2001

Ammerud gård - mellom. Den første utbyggingen som skjedde på Mellom Ammeruds jord var Selvaag blokkene i nærheten av Ammerud T-banestasjon. Det var i 1960. Gården var i drift helt til 1964-65. Den siste bonden på gården var Sigurd Sæby. Han drev gårdsbruket med både kuer og sauer da anleggsmaskinene inntok området og høyblokkene på Ammerud overtok jordene. Våningshus og låve ligger her fremdeles rett inn under en av høyblokkene I krysset Ammerudveien/Ammerudhellinga.

[Ammerudgårdene] [Ole Braaten] [Isdrift på Vesletjern] [Hytteliv ved Alunsjøen] [Hytter i Ammerudskogen] [Isdrift på steinbruvann] [Lillomarka og Lilloe slekta]